آرشیو مطالب : كنفرانس


بالگرد نبوغ برای دومین بار به پرواز در آمد

بالگرد نبوغ برای دومین بار به پرواز در آمد

اعلام حمایت نهادهای سینمایی فلسطینی از جشنواره مقاومت

اعلام حمایت نهادهای سینمایی فلسطینی از جشنواره مقاومت

گالری در بالكن خلاقیت هنری برلینی ها در ایام قرنطینه

گالری در بالكن خلاقیت هنری برلینی ها در ایام قرنطینه
كاشف ویروس سارس:

با جدیت جهانی كرونا تا اول تابستان مهار می شود

با جدیت جهانی كرونا تا اول تابستان مهار می شود
علی اصغر مونسان مطرح كرد:

گزارش نتایج اقتصادی كرونا بر گردشگری تدوین می شود

گزارش نتایج اقتصادی كرونا بر گردشگری تدوین می شود

خاطرات سال ۱۳۷۶ آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستانه انتشار

خاطرات سال ۱۳۷۶ آیت الله هاشمی رفسنجانی در آستانه انتشار
توسط دانشگاه شهید بهشتی؛

هشتمین كنفرانس بین المللی آكوستیك و ارتعاشات ایران برگزار می گردد

هشتمین كنفرانس بین المللی آكوستیك و ارتعاشات ایران برگزار می گردد

مقالات برتر كنفرانس سیستم های الكترونیك نمایه بین المللی می شوند

مقالات برتر كنفرانس سیستم های الكترونیك نمایه بین المللی می شوند
۱۳ و ۱۴ دی ماه برگزار می شود؛

برگزاری كنفرانس پژوهش های كاربردی در مهندسی عمران

برگزاری كنفرانس پژوهش های كاربردی در مهندسی عمران
در دانشگاه صنعتی امیركبیر؛

برگزاری كنفرانس مهندسی زیست پزشكی ایران

برگزاری كنفرانس مهندسی زیست پزشكی ایران

برگزاری كنفرانس مهندسی زیست پزشكی در دانشگاه امیركبیر

برگزاری كنفرانس مهندسی زیست پزشكی در دانشگاه امیركبیر
بازار مقاله MarketDoc
marketdoc.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازار مقاله محفوظ است

بازار مقاله

فروش مقالات و کتب علمی