رئیس دانشگاه تهران عنوان كرد

تحصیل بیش از ۹ هزار دانشجوی دكتری

تحصیل بیش از ۹ هزار دانشجوی دكتری به گزارش بازار مقاله رییس دانشگاه تهران از بی توجهی به نهاد دانشگاه در تصمیمات مهم و قانونگذاری انتقاد نمود و اظهار داشت: متاسفانه در تصمیم گیری ها به نظرات تخصصی نهاد دانشگاه توجه نمی گردد به همین جهت قوانین و فرایندها گرفتار اشکال می شوند.


به گزارش بازار مقاله به نقل از ایسنا، دکتر نیلی احمدآبادی در همایش دهمین سال تأسیس دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، اظهار داشت: خوشحالم که امروز دانشکده روزمه موفقی دارد و موضوعی که می توانست برای دانشگاه یک مشکل و یک موضوع مزمن بشود به سبب سعه صدر و ظرفیت بزرگ دانشگاه تهران که قابلیت جذب عالی دارد و بلوغ اعضای محترم هیأت علمی این دانشکده از خود نشان دادند، امروز ما شاهد فعالیت موفق این دانشکده هستیم و به همه شما خسته نباشید میگویم و آرزوی توفیقات بیشتر دارم.

رئیس دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به اهمیت بین رشته ای اظهار داشت: بین رشته ای پاسخی به مسائل چندبعدی و پیچیده تر است، مسائلی که رشته های موجود نتوانستند پاسخ مناسب را برای آنها به لحاظ آکادمیکی، اقتصادی و به لحاظ جامعه شناختی ارائه نمایند.
دکتر نیلی با تاکید بر این که بین رشته ای یک اکوسیستم و یک امر فرایندی است که اگر آنرا خوب تبیین نکنیم ممکنست در پروسه اجرا مسیر را دقیق نرویم اضافه کرد: «وقتی یک امری فرایندی و اکوسیستمی دیده شود باید همه اجزای یک سیستم در آن دخالت داشته باشند».
وی اظهار داشت: اکوسیستم از فرهنگ و باور آغاز می شود و همه اجزا حول آن باور و فرهنگ سازماندهی می شوند و آن محیط را برای ما می سازند.

رئیس دانشگاه تهران با اعلان اینکه که ما در ایران در خیلی از مسائل بعنوان پیشرو عمل نمی نماییم، اضافه کرد: بینرشته های ما هم جنبه وارداتی دارد و بعنوان یک رشته آنها را معرفی می نماییم در صورتیکه ذات آنها بین رشته ای است ولی بعد به بلوغ می رسند و این بلوغ یک ماهیت و هویت رشته به اینها می دهد و در حقیقت بین رشته ای یک امر دینامیک است و امری است که با نگاه Impact یا outcome آغاز می شود ولی به سبب این که در ایران دانشگاه بخش جدایی ناپذیر اقتصاد کشور نیست و اصلا جزو اقتصاد کشور نیست و تصمیمات در کشور، فرایندها در خلق ثروت، دانشگاه نقش حداقلی دارد و خلق ثروت در کشور ما با منابع و ارزش محدود مثل نفت و منابع دیگر بوجود می آید، بدین سبب به نقش دانشگاه در خلق ثروت توجهی نمی گردد، در صورتیکه کشورهای دیگر اینطور نیست و از قرن ۱۹ به بعد دانشگاه و علم قسمتی از اقتصاد کشورها شده است.
دکتر نیلی با تاکید بر نقش دانشگاه های دنیا در توسعه و اقتصاد کشورها، اظهار داشت: این که می بیند در خیلی از این دانشگاه ها کار پژوهشی صورت نمی گیرد و ۸۰ تا ۹۰ درصد تا found از بیرون از دانشگاه نیاید کاری انجام نمی دهند؛ این نه به سبب سوداگری است بلکه به این علت است که علم و اثربخشی آن و نتیجه اش به آن اکوسیستم توسعه و اقتصاد کشور وصل باشد.
وی اشاره کرد: ما سالها است در کشور این مساله را مطرح می نماییم و اگر نتوانیم دانشگاه و علم را به اکوسیستم و توسعه کشور وصل نماییم، همیشه این سوال پیش می آید پس نتیجه کار دانشگاه کجاست؟ به چه دردی می خورد؟ و باز همیشه در ایجاد رشته های جدید، بین رشته ای وارد شده از خارج را بعنوان رشته وارد می نماییم باز فکر می نماییم رشته است.
رئیس دانشگاه تهران اشاره کرد: اگر می خواهیم از یک دانشگاه دنباله رو به یک دانشگاه پیشرو تبدیل شویم باید به تقاضا وصل بشویم و اگر به تقاضا وصل بشویم دیگر نمی توانیم دور هم جمع بشویم و بگوییم این دو را می ریزیم روی هم تا یک اتفاقی بیفتد، بلکه باید نقشه راه داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر نیلی احمدآبادی اضافه کرد: این نقشه راه اگر مرزهای دانش باشد که خوشبختانه ما بخوبی در مرز دانش هستیم که خیلی خوب و با ارزش است و حاضر نیستیم به هیچ وجه این ارزش را از دست بدهیم و این قاعده هر حرکت دیگری است.
رئیس دانشگاه تهران در ادامه با انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حذف مقالات ISI، این تصمیم را بسیار نگران کننده عنوان نمود و اضافه کرد: توجه کنید اگر این سرمایه را از دست بدهیم این بدین معنا نیست که همه کارهای دانشگاه کاربردی می شود و همه مسائل کشور حل می شود، بلکه با این اقدام سرمایه عظیمی را که بواسطه تلاش و کوشش و مرارت و بواسطه کارهای ملی و بین المللی بدست آوردیم از دست خواهیم داد؛ این که دانشجوی یک استادی که می خواست فارغ التحصیل بشود و نتوانسته است مقاله ISI بدهد پس بگوییم ISI بد است؛ نه اینطور نیست و اصلاً منافاتی را ندارد.
دکتر نیلی با اشاره به رابطه خطی و مستقیم تولید علم با تولید ناخالص ملی اشاره کرد: شما نمی توانید در دنیا کشوری را پیدا کنید که در زمینه توسعه و تولید ناخالص ملی رتبه بالا داشته باشد ولی در زمینه توسعه علم و یافته های علمی آن در قالب مقالات بین المللی پایین تر از کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه باشد، بلکه یک رابطه کاملاً معناداری بین تولید علم و توسعه وجود دارد.
رئیس دانشگاه تهران ضمن اشاره به اهمیت بین رشته ای اظهار داشت: در ایجاد بین رشته ای، باید رشته های که قبلاً عمیق شده اند و ما بر آن رشته ها مسلط شدیم بین رشته ای ایجاد نماییم و در حقیقت بین رشته ای پلی است بر روی پایه ای عمیق، مستدل برمبنای یافته های علمی مشخص.
دکتر نیلی اشاره کرد: نکته اصلی برای آنکه آن اکوسیستم در کشور درست شود این است که باید کوشش بکنیم به مسئولان توضیح بدهیم و قانع بکنیم که زنجیره بین علم و فناوری تا توسعه و تجارت باید یک زنجیره پیوسته باشد.
رئیس دانشگاه تهران تشکیل صندوق های در رابطه با حوزه شرکت های دانش بنیان با هدف تجاری سازی علم تولیدی در دانشگاه ها را یک حلقه بسیار مهم عنوان کرده و اضافه کرد: اما حلقه بسیار اصلی این است که این علم تولیدی در دانشگاه که در قالب پایان نامه و رساله صورت می گیرد برمبنای تقاضا شکل بگیرد و اگر اینطور نباشد و به این حلقه توجه نشود، شرکت های زایشی ما هم محدود خواهند بود.
وی اظهار داشت: چون کار علمی در دانشگاه برمبنای تقاضا شکل نمی گیرد و برمبنای منابع مالی که از طرف دولت به دانشگاه های دولتی پرداخت می شود و برمبنای شهریه پرداختی در دانشگاه های خصوصی، دانشگاه ها اداره می گردند، بدین سبب اکوسیستم اقتصادی این مساله این است که یک پولی از دولت می آید و دانشگاه ها اداره می گردند و یک محصولی هم در قالب پایان نامه، رساله تولید می شود که همه اینها بسیار باارزش است و ما افتخار می نماییم که دانش آموختگان ما و مقالات و پایان نامه ها و رساله های ما بهترین هستند ولی این ارزش افزوده می تواند چندین برابر بشود اگر این کارهای تحقیقاتی (پایان نامه و رساله) برمبنای تقاضاهای که در وزارتخانه ها و سازمان های دیگر وجود دارد انجام بشود.

دکتر نیلی با انتقاد از این که از نهاد دانشگاه در تصمیمات مهم و قانونگذاری استفاده نمی گردد، اشاره کرد: این که قوانین ما مشکل دارد، فرایندهای ما مشکل دارد به این علت است که از این بدنه عالم بی طرف متخصص استفاده نمی نماییم در صورتیکه اگر دانشگاه تهران بصورت نهادی در تصمیمات تصمیم سازی و تصمیم گیری نقش داشته باشد مسئولیت تصمیمات و اقداتی را که انجام می دهد را هم می پذیرد.
وی با اشاره به این که دانشگاه تهران بیش از ۹ هزار دانشجوی دکتری دارد و با طرح این پرسش که چه تعداد از دانشجویان دکترا و رساله هایشان متصل به یک تقاضای مشخص است؟ اشاره کرد: اگر می خواهیم بین رشته ای یک اکوسیستم و یک پروسه دائمی مستمر و زایشی در دانشگاه باشد باید به تقاضاها وصل باشد و برمبنای تقاضا شکل بگیرد».
رئیس دانشگاه افزود: باید در تدوین بین رشته ای ها اولویت بندی داشته باشیم و چرایی تدوین و تأسیس را در نظر داشته باشیم.

دکتر نیلی اظهار داشت: دانشگاه تهران و بنده بعنوان رییس دانشگاه هر آنچه که در سطح ملی می توانستم در دانشگاه تهران انجام بدهم، انجام دادم که یکی از این اقدامات بند (ط) تبصره ۹۰ است که از ابتکارات دانشگاه تهران در سطح ملی است که یکی از اهداف آن تشکیل صندوق آموزش عالی است که با تشکیل این صندوق تمامی پایان نامه ها و رساله ها همه از این صندوق برای انجام کارهای خود منابع مالی می گیرند و این صندوق مشخص می کند اگر دانشجویی درباره تقاضای مورد نیاز صندوق کار انجام بدهد هزینه را پرداخت می کند که با تشکیل این صندوق یک زنجیره شکل می گیرد که متأسفانه هنوز این پیشنهاد تصویب نشده است و نمیدانم چرا تشکیل نمی گردد در صورتیکه شما می توانید ببینید در دنیا این NSF است که موجب تحول در آمریکا شده است.
وی با اعلان اینکه در پژوهش کاربردی بیش از همه، دولت ها هزینه می کنند اضافه کرد: این که عنوان می شود دانشگاه ها بروند از صنعت پول بگیرند این صنایع درگیر مسائل گوناگون هستند و توان تامین همه منابع را ندارند و بدین سبب اگر می خواهیم یک جهش صورت بگیرد و این مسیر دانش بنیان که مسیر بسیار خوبی است ادامه یابد باید از پژوهش های کاربردی حمایت شود.
رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر این که دانشگاه تهران هیچ گاه به سبب مشکلات در بیرون دانشگاه فعالیتش را متوقف نکرده است و به دنبال اکوسیستم و کارهای خود بوده است، اشاره کرد: هیچ گروه و دانشکده ای مقدس نیست مگر این که فعالیتش باارزش باشد و همه گروه ها و دانشکده ها برای انجام یک ماموریت تشکیل می شوند و هر زمانی که آن ماموریت تغییر نمود و هرزمانی که ماموریت موجودیتی نداشت گروه و دانشکده هم می توانند عوض بشوند؛ گروهی که نتواند هیأت علمی جذب نماید، دانشجو بگیرد و بازار کاری برای آن وجود ندارد هیچ اصراری برای ادامه فعالیت آن وجود ندارد.
وی با اشاره به تفاوت گروه با رشته اضافه کرد: گروه یک ساختار اداری است که ارزش علمی ندارد ولی رشته ارزش علمی دارد که همه کارهای علمی حول رشته شکل می گیرد.
دکتر نیلی با تاکید بر رفع انحصار طلبی در گروه ها اظهار داشت: «ما به آرامی در دانشگاه برخی تفکرات انحصارطلبانه را تغییر می دهیم و از طرف دیگر در کارهای بین رشته ای و مشترک بین دو گروه و دو دانشکده برای هر دو عضو که کار مشترک انجام دهند امتیاز کامل تعلق می گیرد.
رئیس دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه دانشکده علوم فنون نوین در رشته های بین رشته ای اشاره کرد: «اگر این دانشکده می خواهد در دانشگاه تهران نقش واقعی ایفا کند باید به آن اکوسیستم و پروسه کمک نماید و اگر می خواهد در حوزه بین رشته ای نقش پررنگی داشته باشد باید به آن پروسه و اکوسیستم که عرض کردم فکر کند».
رئیس دانشگاه تهران ابراز امیدواری کرد که دانشگاه ها، مراکز رشد و پارک های علم فناوری بتوانند آن اکوسیستم را ایجاد کنند به شکلی که شرکت های دانش بنیان که مفهوم دانش و اثر دانش را در خلق ارزش درک می کنند آن اندازه بزرگ بشوند که متقاضی یافته های علمی دانشگاه بشوند.
دکتر نیلی احمدآبادی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر پرهیز از جزیرهای عمل کردن اظهار داشت: این مسائل و مشکلات ناشی از جزیره ای عمل کردن است که صنعت ما به دانشگاه کاری ندارد، کشاورزی مان به صنعت و… ما در دانشگاه نباید این اشتباه را انجام بدهیم مرکز نوآوری باید جزوی از دانشکده باشد و رییس دانشکده همان اندازه که نگران گروهش است باید نگران مرکز نوآوری باشد.
رئیس دانشگاه تهران در انتهای سخنان خود اظهار داشت: «دانشگاه تهران بهترین جا برای این تحولات است و امیدوارم با اتصال دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی این اشتباه راهبردی تاریخی رفع بشود و دو دانشگاه بتوانند مرکز تحولات علمی کشور باشند.1400/03/19
23:48:34
5.0 / 5
312
تگهای خبر: آموزش , استاد , پزشك , پزشكی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
بازار مقاله MarketDoc
marketdoc.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازار مقاله محفوظ است

بازار مقاله

فروش مقالات و کتب علمی