پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:

ایران پیشتاز تولید علم مهندسی در دنیا شد

ایران پیشتاز تولید علم مهندسی در دنیا شد به گزارش بازار مقاله جمهوری اسلامی ایران پیشتاز رشد تولید علم حوزه فنی و مهندسی دنیا شد و رتبه ۱۱ تولید علم فنی مهندسی دنیا را به دست آورد.


به گزارش بازار مقاله به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، دکتر محمدجواد دهقانی رئیس مرکز منطقه ای و ISC با بیان این خبر اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران پیشتاز رشد تولید علم حوزه فنی و مهندسی دنیا شد. دهقانی اظهار داشت: هر چند به انتهای سال ۲۰۲۰ نزدیک می شویم، اما تولید علم سال ۲۰۲۰ هنوز کامل نشده است. با این حال، برپایه پایگاه استنادی اسکوپوس و با مقایسه این سال با تولید علم صورت گرفته با سال ۲۰۱۹ مشاهده می شود که جمهوری اسلامی ایران در حوزه فنی و مهندسی پیشتاز رشد کمیت علم در میان ۲۵ قدرت علمی دنیا شده است. سرپرست ISC اظهار داشت: برپایه پایگاه استنادی اسکوپوس، در سال ۲۰۲۰ رتبه کمیت تولید علم ایران در حوزه فنی و مهندسی به ۱۱ دنیا ارتقا پیدا کرده است. برپایه کیفیت علم ساخته شده در حوزه فنی و مهندسی، ایران در سال ۲۰۲۰ تابحال موفق شده تا رتبه ۴ دنیا را در اختیار بگیرد و با مقایسه استناد نرمال شده در این سال با سال ۲۰۱۹، ایران با حدود ۱۳ درصد رشد رتبه چهارم دنیا از لحاظ میزان رشد کیفیت علم در حوزه فنی و مهندسی را کسب کرده است. وی ادامه داد: هم اکنون در سال ۲۰۲۰، سهم ایران از علم فنی و مهندسی دنیا حدود ۲.۷ درصد است. در سال ۲۰۱۰ سهم ایران ۱.۷ درصد بود این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۲ درصد رسید و در سال ۲۰۱۷ به ۲.۴ درصد رسید. در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ هم سهم ایران تقریباً به همین صورت بود. سهم ایران از کل تولید علم دنیا در سال ۲۰۲۰ حدود ۱.۹۸ درصد است.
وی اظهار داشت: تنها کشوری که در میان ۲۵ کشور برتر دنیا در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ رشد مثبتی دارد جمهوری اسلامی ایران است. رشد ایران در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ حدود ۱ درصد است.
دهقانی خاطرنشان کرد: برپایه پایگاه استنادی اسکوپوس، از آغاز سال ۲۰۲۰ تابحال تولید علم فنی و مهندسی کشور ۲۵۷۳۶ مدرک است. اطلاعات سال ۲۰۲۰ هنوز تکمیل نشده است و با گذشت زمان اطلاعات این سال نه فقط برای ایران بلکه برای کل دنیا تکمیل خواهد شد. در سال ۲۰۱۹ تولید علم ایران ۲۵۴۷۸ مورد بود. در سال ۲۰۱۵ این رقم ۱۷۶۳۹ مورد و در سال ۲۰۱۰ این ۱۱۶۷۱ مورد بود. وی اظهار داشت: رتبه تولید علم ایران در سال ۲۰۲۰ در حوزه فنی و مهندسی برپایه اسکوپوس به ۱۱ رسیده است. در سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ رتبه ایران برپایه تعداد مقالات در پایگاه اسکوپوس ۱۲ بود. در فاصله سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ رتبه ایران از ۱۵ به ۱۴ ارتقا پیدا کرد. این در شرایطی است که در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ رتبه ایران ۲۲ دنیا بود.
کیفیت انتشارات علمی حوزه فنی ومهندسی سرپرست ISC اظهار داشت: با استفاده از شاخص استناد نرمال شده برپایه رشته های موضوعی (Field Weighted Citation Impact) در پایگاه اسکوپوس، ۲۵ کشور برتری که بیشترین کمیت علم دنیا در سالهای اخیر را تولید کرده اند مورد بررسی قرار داده شد. شمارش استنادها به صورت خام نمی تواند به خوبی مبین کیفیت علم یک کشور باشد. علت این امر را باید در تفاوت تعداد استنادهای دریافتی در رشته های مختلف جستجو کرد. وی ادامه داد: مثلاً در حوزه های پزشکی در مقایسه با حوزه ای مانند ریاضیات مقالات استنادهای بیشتری دریافت می کنند، ازاین رو پیش از مقایسه استنادها، آنها عادی سازی می شوند. برای عادی سازی، استنادهای هر مقاله را به متوسط تعداد استنادهای دریافتی برپایه رشته و سال مقاله تقسیم می شود. دهقانی افزود: برپایه شاخص استناد نرمال شده (Field-Weighted Citation Impact) در پایگاه اسکوپوس، مقالات پژوهشگران ایران در حوزه موضوعی فنی و مهندسی در سال ۲۰۰۵ حدود ۰.۸۴ بود و این یعنی اثرگذاری یافته های علمی حدود ۱۶ درصد کمتر از متوسط بین المللی بود در حالیکه این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۱.۳۴ رسیده است که یعنی مقالات ایران ۳۴ درصد بیشتر از متوسط بین المللی استناد دریافت می کنند. وی ادامه داد: در سال ۲۰۲۰ میزان استناد نرمال شده کشور در حوزه فنی و مهندسی به ۱.۵۲ افزایش یافته و این به معنای این است که کیفیت علمی کارهای انجام شده در حوزه فنی و مهندسی ۵۲ درصد بیشتر از متوسط جهانی بوده است. این امر حاکی از توجه بیشتر پژوهشگران به بعد کیفی انتشارات علمی است. سرپرست ISC اظهار داشت: میزان استناد نرمال شده کل انتشارات علمی کشور در سال ۲۰۲۰ حدود ۱.۲۵ است و این به معنای موثرتر بودن حوزه فنی و مهندسی در کیفیت تولیدات علمی کشور است. بررسی ها نشان داده است که میزان استناد نرمال شده در حوزه فنی و مهندسی در تمام طول سالهای مورد مطالعه بیشتر از استناد نرمال شده (کیفیت) کل کشور بوده است.
سرپرست ISC اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در حوزه فنی و مهندسی برپایه استناد نرمال شده کیفیت تولید علم ایران در سال ۲۰۰۵ رتبه ۲۱ دنیا را داشت. در سال ۲۰۱۰ رتبه ایران در این عرصه به ۱۸ ارتقا یافت و در سال ۲۰۱۷ به ۱۳ رسید. در سال ۲۰۱۹ هم رتبه ایران از این لحاظ ۱۰ و در سال در سال ۲۰۲۰ رتبه چهارم دنیا را بدست آورده است.
وی اظهار داشت: بر این اساس، مشاهده می شود که کیفیت یافته های علمی انتشار یافته در سطح بین المللی جمهوری اسلامی ایران به سرعت در حال رشد است، اما به هر ترتیب کشور نیازمند به تقویت خود در حوزه مرجعیت علمی است. به صورت خاص، ایران در حوزه فنی و مهندسی در سال ۲۰۲۰ با ضریب استناد نرمال شده ۱.۵۲ رتبه ۴ را در بین کشورهای برتر دنیا کسب کرده است. کشورهای استرالیا با استناد نرمال شده ۱.۶۴، دانمارک با ۱.۶ و سوئیس با ۱.۵۳ در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند.
دهقانی افزود: بررسی های بیشتر نشان داده است که ایران همینطور از نظر میزان رشد استناد نرمال شده و در واقع رشد کیفیت علم در حوزه فنی و مهندسی در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ حدود ۱۳ درصد رشد داشته است و از این نظر هم ایران در جایگاه چهارم دنیا قرار می گیرد. کشورهای روسیه، هند و ترکیه در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ هر کدام با ۲۳ درصد، ۲۳ درصد و ۲۲ درصد رشد داشته اند.
وی تصریح کرد: هر چند رشد کمیت تولید علم یکی از شاخصهای با اهمیت برای توسعه علمی کشور به حساب می آید، اما هدایت علم به سمت رفع نیازهای کشور مهمترین دغدغه فعلی کشور است. مرجعیت علم بین الملل نخستین بند از سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است. کسب مرجعیت علم بین الملل با تکیه صرف بر افزایش کمیت تولید علم حاصل نمی گردد. در این سند بر سایر جنبه های تولید علم همچون اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی، دیپلماسی علمی و همینطور کسب مرجعیت علمی هم تاکید گردیده است.

1399/10/05
01:07:53
5.0 / 5
1130
تگهای خبر: پزشك , پزشكی , پژوهش , علم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
بازار مقاله MarketDoc
marketdoc.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازار مقاله محفوظ است

بازار مقاله

فروش مقالات و کتب علمی