براساس آیین نامه جدید؛

اعلام نتایج رتبه بندی نشریات علمی

اعلام نتایج رتبه بندی نشریات علمی به گزارش بازار مقاله مدیركل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم از اعلام نتایج رتبه ‏بندی نشریات علمی بر طبق بخشنامه جدید آگاهی داد و اظهار داشت: 5 درصد نشریات رتبه بین المللی گرفتند.به گزارش بازار مقاله به نقل از مهر، محسن شریفی اظهار داشت: نخستین ارزیابی نشریات علمی برای سال ۱۳۹۸ برمبنای آئین نامه جدید نشریات علمی توسط کمیسیون علمی نشریات و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام انجام گرفت و نتیجه آن الان بر روی سامانه نشریات علمی به آدرس Journals.msrt.ir قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم در این خصوص توضیح داد: در این ارزیابی توسط گروه های کارشناسی و نیز داوران تخصصی برای هر نشریه اعمال نظر کردند و امتیازهای کسب شده و رتبه هر نشریه تعیین شد. در ارزیابی سال ۹۸ امتیاز کل ۱۰۰۰ امتیاز بوده و رتبه نشریات برمبنای امتیاز کسب شده و مطابق جدول زیر تعیین شد.
ردیف
امتیاز کسب شده از فاکتورهای ارزیابی یا پایگاه‬ ‏های نمایه شده
رتبه
۱
نشریات پایگاه‬ ‏های WoS * (JCR Q ۱ -Q ۴)، Scopus (Q ۱ -Q ۴)
بین المللی
۲
کسب ۸۰۱ تا ۱۰۰۰ امتیاز
الف
۳
کسب ۶۰۱ تا ۸۰۰ امتیاز
ب
۴
کسب ۴۰۱ تا ۶۰۰ امتیاز
ج
۵
کسب ۴۰۰ امتیاز و پایین تر
د
به گفته وی، نشریات علمی در صورت داشتن اعتراض، از زمان اعلام نتایج تا یک ماه فرصت دارند بوسیله سامانه فوق درخواست بررسی دوباره کنند. بعد از بررسی درخواست، نتیجه نهایی در سامانه اعلام می شود.
شریفی خاطرنشان کرد: برمبنای آئین نامه نشریات علمی مصوب ۲ اردیبهشت ۹۸، بجای دسته بندی نشریات به صورت علمی- پژوهشی یا علمی- ترویجی، تمامی نشریات مشمول این آئین نامه با عنوان یکسان «نشریه علمی» شناخته می شوند و رتبه کسب شده در ارزیابی های سالانه بعنوان «اعتبار نشریه» قلمداد می شود. بدین سبب در ارتباط با ارزیابی های مختلف نظیر ارتقاء و ترفیع اعضای هیئت علمی و کفایت دستاوردهای پژوهشی رساله / رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی، رتبه نشریات علمی در ارزیابی های سالانه مورد توجه قرار می‏‬ گیرد و محاسبه امتیاز مقاله برمبنای رتبه نشریات شامل بین‏‬ المللی، الف، ب. ج یا د صورت خواهد گرفت.
نتایج ارزیابی نشریات در سال ۹۸
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم بیان نمود: بطور کلی در رتبه ‏بندی نشریات علمی سال ۱۳۹۸، حدود ۵ درصد نشریات رتبه بین المللی، ۷ درصد رتبه الف، ۶۰ درصد رتبه ب، ۱۳ درصد رتبه ج و ۱۵ درصد رتبه د کسب کرده‏ اند. ارزیابی نشریات علمی هر سال یکبار برمبنای فاکتورهای اعلام شده صورت می‏‬ گیرد و ان شاءالله به زودی کار ارزیابی سال ۱۳۹۹ شروع خواهد شد.
وی تصریح کرد: برنامه‬ ‏ریزی به گونه‏‬ ای صورت گرفته است که نتیجه ارزیابی سال ۱۳۹۹ را تا آخر سال یا نهایتاً اوایل سال ۱۴۰۰ اعلام نماییم. بدین سبب نشریات علمی باید همیشه اطلاعات خودرا در سامانه تکمیل و شماره ها را کاملاً به ‏روز منتشر کنند. در غیر این‬ صورت امکان ارزیابی آنها فراهم نیست و از چرخه ارزیابی باز خواهند ماند.
شریفی با عنایت به اهمیت نشر علم و جایگاه آن در چرخه علم و فناوری عنوان کرد: نشریات علمی که مقالات علمی را منتشر می کنند، همیشه نمایانگر دستاوردهای علمی و تخصصی بوده‏‬ و از اهمیت ویژه ‏ای برای توسعه علوم و تحقیقات برخوردار می باشند و در نهایت بعنوان یکی از شاخص‏‬ های مهم در پایگاه‏‬ های علم سنجی یک کشور مورد رصد قرار می‏ گیرند.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم افزود: برمبنای اسناد بالا دستی همچون ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه و بند ۴ از اقدامات ملی راهبرد کلان ۴ و بند ۲۵ اقدامات ملی از راهبرد کلان ۹ نقشه جامع علمی کشور، یکی از راهبردهای اصلی، پشتیبانی از نشریات علمی و تولیدات علمی داخلی بمنظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی، تعیین شده است.
شریفی اضافه کرد: بدین لحاظ لزوم وجود جایگاهی برای سیاست‏گذاری و برنامه ‏ریزی در این عرصه و تدوین ضوابط و معیارهای استاندارد جهت بررسی و اعتبار بخشی به این گروه از نشریات به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تکلیف شده است. کمیسیون بررسی نشریات علمی در طول دوره حیات خود بنابر شرح وظایف محوله مبادرت به تدوین آیین‬ ‏نامه‬ ‏ها و ضوابطی برای ایجاد نشریات علمی کرده است که در طول این دوره‏‬ ها بنا به مقتضیات دوره زمانی خود تغییراتی داشته است.
اختیارات موسسه صاحب امتیاز نشریات افزایش یافته است
وی به آخرین تغییرات آئین نامه ای نشریات اشاره نمود و اظهار داشت: در آخرین نسخه آیین‬ ‏نامه ابلاغ گردیده مورخ اردیبهشت ۱۳۹۸ و با عنایت به این که اهداف برنامه پنجم در رابطه با این مورد محقق شده است، آیین‬ ‏نامه مذکور اهتمام در ارتقای سطح کیفی و استانداردسازی نشریات مطابق با سطح استانداردهای بین‬ ‏المللی کرده است. در این آیین‬ ‏نامه از یک سو اختیارات موسسه صاحب امتیاز بیشتر و از طرفی شاخص‬ ‏هایی دقیق‬ ‏تر برای ارزیابی و رتبه‏‬ بندی نشریات علمی در نظر گرفته شده است.
تعداد نشریات وابسته به وزارت علوم به ۱۳۶۰ مورد رسید
شریفی با اشاره به اینکه هم اکنون تعداد نشریات علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مجموع به ۱۳۶۰ نشریه رسیده است، خاطرنشان کرد: با عنایت به دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه از لحاظ کمی، کمیسیون بررسی نشریات علمی از اواخر سال ۱۳۹۳ مبادرت به سیاست‏گذاری در جهت کاهش تعداد اعتباردهی جدید و توجه به امر ارزیابی و رتبه‏‬ بندی نشریات علمی کرد. بر این اساس سامانه الکترونیکی ارزیابی نشریات علمی ایجاد و نخستین رتبه‬ ‏بندی نشریات علمی برمبنای شاخص‏‬ های اولیه انجام شد. اما در سال ۹۷ و ۹۸ بمنظور بهبود کیفی نشریات علمی و ساماندهی آنها در جهت نیاز کشور و نیز استانداردسازی نشریات علمی، نظام نشریات علمی برمبنای وضعیت بین‬ ‏المللی و با عنایت به تجربه موجود در کشور، مورد بازنگری اساسی قرار گرفت.
راه‏‬ اندازی نشریات و صدور مجوز آنها برون سپاری شده است
وی عنوان کرد: در نظام قدیم کلیه پروسه درخواست نشریات از ابتدا تا صدور مجوز علمی توسط کمیسیون نشریات علمی صورت می‏‬ گرفت و به علت حجم کار زیاد امکان نظارت دقیق بر عملکرد نشریات وجود نداشت. در حالیکه در نظام جدید بخش راه‏‬ اندازی نشریات و صدور مجوز در دانشگاه ‏ها، مراکز پژوهشی و انجمن‏ های علمی برون سپاری شده است و کمیسیون نشریات علمی به نقش اصلی خود در سیاستگذاری و استانداردسازی و نیز ارزیابی عملکرد نشریات علمی می‬ ‏پردازد.
هدف آئین نامه جدید نشریات ارتقا کیفی است
شریفی تصریح کرد: بمنظور تشویق نشریات به حضور در عرصه بین ‏المللی، اگر نشریه در لیست پایگاه JCR باشد یا در نمایه های استنادی Web of Science یا Scopus حائز درجه های Q ۱ تا Q ۴ شده باشد، بعد از ثبت نام اولیه و خارج از پروسه ارزیابی، در گروه نشریات معتبر بین المللی قرار می ‬‏گیرد.
وی مهم ترین سیاست‬ ‏ها و اهداف آیین‬ ‏نامه جدید نشریات را نظارت و ارتقای کیفی نشریات علمی، استانداردسازی نشریات علمی داخلی، کمک به حضور نشریات علمی داخلی به زبان فارسی و زبان های بین المللی، در نمایه های بین المللی، افزایش نقش نشریات در ارتقای راندمان و کاربردی شدن دستاوردهای پژوهشی کشور و افزایش رقابتِ سازنده میان نشریات در جهت بهبود کیفیت انتشارات علمی بیان کرد.


منبع:

1399/06/31
13:43:17
5.0 / 5
1587
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۴
بازار مقاله MarketDoc
marketdoc.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازار مقاله محفوظ است

بازار مقاله

فروش مقالات و کتب علمی