گزارش تحلیلی سامانه نماگر كووید ۱۹؛

روند افزایشی رشد روزانه مبتلاشدن به كرونا در كشور

روند افزایشی رشد روزانه مبتلاشدن به كرونا در كشور بازار مقاله: گزارش تحلیلی سامانه نماگر كووید-19 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در دنیا و ایران نشان میدهد كه روند رشد روزانه مبتلا به ویروس كووید-19 در كشور روندی فزاینده است.


به گزارش بازار مقاله به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اظهار داشت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگرکووید -۱۹ (ISC COVID-۱۹ Visualizer) نشان میدهد که میزان رشد متوسط روزانه مبتلایان ویروس کووید -۱۹ در دنیا از ۷.۹۲ درصد در فروردین ماه به ۱.۷ درصد در تیرماه کاهش یافته است. وی ادامه داد: همچنین، میزان رشد متوسط روزانه مبتلایان کشور در همین بازه زمانی از ۵.۰۸ درصد به ۱.۰۴ درصد کاهش یافته است. با این وجود برخلاف سایر کشورهای مشابه، هنوز روند گسترش بیماری در کشور افزایشی است. دهقانی اظهار داشت: منظور از کشورهای مشابه، ۱۲ کشوری است که انتشار بیماری در آنها تقریباً در یک بازه زمانی یکسان صورت گرفته است. بررسی ها نشان میدهد که میزان رشد متوسط روزانه در تیرماه برای کشورهای برزیل با ۲.۲۸ درصد، آمریکا با ۱.۷۶ درصد، پاکستان با ۱.۴ درصد و ایران با ۱.۰۴ درصد بالاترین میزان را در بین کشورهای مشابه داشته اند. وی اظهار داشت: همچنین، میزان رشد متوسط فوتی کشور از میزان ۱.۱۱ درصد در اردیبهشت ماه که در خرداد به ۰.۹۷ درصد کاهش یافته بود مجدداً در تیرماه به ۱.۴ درصد افزایش یافته که این بالاترین میزان در ۳ ماه گذشته است. سرپرست ISC اظهار داشت: نتایج و آمار در سامانه کووید -۱۹ به همراه تحلیل مربوط به ۱۲ کشور مورد نظر و متوسط نرخ رشد روزانه در چهار ماه اخیر آنها در جدول ۱ نشان داده شده است.
دهقانی اظهار داشت: مساله مهم دیگر، روند رشد و انتشار بیماری در این کشورها بوده است. در مورد ایران، باوجود گذشت بیش از ۴ ماه ادامه یافتن این شیوع، واگرا شدن افزایش مبتلایان واقعاً نگران کننده است. همانطور که ملاحظه می شود این روند افزایشی در مورد پاکستان نیز با همان شیب و در مورد ترکیه با شیب ملایم تری در حال پیشرفت است. این در حالیست که روند افزایش مبتلایان در سایر کشورهای ایتالیا، آلمان، فرانسه و کانادا به سمت همگرا شدن به یک میزان ثابت را طی می کند. این روند برای کشورهای انگلیس و اسپانیا نیز صدق می کند.
دهقانی اضافه کرد: نمودار ۲ برای کشورهای بالای ۵۰۰ هزار جمعیت نشان میدهد که به جز روسیه، سه کشور آمریکا، برزیل و هندوستان باوجود کاهش رشد متوسط روزانه مبتلایان، روند و شیب انتشار بیماری افزایشی است. این امر بدان دلیل است که هر چند کوچک شدن متوسط رشد روزانه مبتلایان برای همه کشورها عاملی مثبت است ولی برای کشورهای با جمعیت مبتلای بالا اثرگذاری بیشتری دارد. سرپرست ISC اظهار داشت: میزان متوسط رشد روزانه بهبودی در دنیا از ۶.۸ درصد در فروردین ماه به ۲.۰۹ درصد در تیر ماه کاهش یافته است. برای ایران نیز میزان متوسط نرخ رشد بهبودی در فروردین ماه از ۷.۹۸ درصد به ۱.۸۵ درصد در اردیبهشت ماه، به ۱.۶۵ درصد در خرداد ماه و نهایتاً به ۱.۳۴ درصد در تیرماه کاهش یافته است. دهقانی اظهار داشت: مقایسه میزان نرخ رشد متوسط روزانه مبتلا به بیماری در چهار ماه گذشته نسبت به رشد متوسط روزانه بهبودی در ایران نشان میدهد که در چهار ماه فوق همیشه میزان رشد روزانه بهبودی بیش از رشد مبتلا بوده است. مثلاً در تیر ماه، رشد متوسط روزانه مبتلا به بیماری برابر با ۱.۰۹ درصد است و رشد متوسط روزانه بهبودی ۱.۳۴ درصد است. سرپرست ISC اظهار داشت: میزان متوسط رشد روزانه فوتی در دنیا از ۱۰.۱۹ درصد در فروردین ماه به ۰.۹۱ درصد در تیر ماه کاهش یافته است. برای ایران نیز میزان متوسط نرخ رشد فوتی در فروردین ماه از ۵.۱۵ درصد به ۱.۱۱ درصد در اردیبهشت ماه و نیز به ۰.۹۷ درصد در خرداد ماه کاهش یافته ولی متأسفانه این میزان در تیرماه به ۱.۴ درصد افزایش یافته است. یعنی میزان رشد متوسط روزانه فوتی کشور به بیشتر از این مقدار در اردیبهشت ماه افزایش یافته است. این پدیده برای هیچ کدام از کشورهای مورد مطالعه اتفاق نیافتاده است. وی ادامه داد: بررسی ها نشان میدهد که میزان رشد متوسط فوتی در چهار ماه اول سال در دنیا و همه کشورها روند کاهشی داشته است. با این وجود، این روند برای برخی کشورها کاملاً مشهودتر است. بطور خاص، رشد متوسط فوتی در فروردین ماه در کشورهای ترکیه (۲۵.۹۵ درصد)، آمریکا (۲۰ درصد)، آلمان (۱۸.۵۸ درصد)، کانادا (۱۸.۵۲ درصد)، انگلیس (۱۷.۹ درصد)، فرانسه (۱۵.۴۷ درصد)، اسپانیا (۱۲.۲۶ درصد) و ایتالیا (۷.۱۶ درصد) بوده است. در صورتیکه در تیرماه یعنی چهار ماه بعد، رشد متوسط روزانه فوتی همه این کشورها به زیر ۰.۵ درصد رسیده است. دهقانی اضافه کرد: لیست کامل کشورهای دنیا با مبتلایان بیش از ۱۰۰ هزار نفر در دو ماه اخیر یعنی خرداد و تیرماه در جدول زیر نشان داده شده است.
وی افزود: لازم به ذکر است که در بین ۲۱ کشور فوق، ایران تنها کشوری است که میزان کاهش متوسط رشد روزانه در دو ماه اخیر را داشته است. همچنین، افزایش نرخ رشد متوسط فوتی روزانه در تیر ماه نسبت به خرداد در هیچ کدام از کشورها مشاهده نمی گردد. هم اکنون ایران با حدود ۱۵ هزار فوتی در بین کل کشورها، جایگاه دهم را دارد با این وجود، با آمار فوتی روزانه بیش از ۲۰۰ نفر در ایام اخیر در بین ۷ کشور اول دنیا قرار دارد. دهقانی اظهار داشت: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، جهت تسریع پروسه اطلاع رسانی در زمینه یافته های جدید علمی در مورد ویروس کووید -۱۹ و کمک به پژوهشگران، سیاست گذاران حوزه سلامت و عموم مردم و نیز پاسخ دهی مطلوب به همه گیری جهانی، سامانه نماگرکووید -۱۹ (ISC COVID-۱۹ Visualizer) را از شروع بروز بیماری راه اندازی کرده است. وی ادامه داد: اطلاعات این پایگاه شامل تازه ترین مقالات علمی تمام متن انتشار یافته و پیش چاپ و نیز آمار مربوط به وضعیت انتشار بیماری برمبنای نقشه جهانی از وضعیت همه گیری بیماری کووید -۱۹ بوده و با جستجو در آن، تازه ترین آمار مبتلایان، مرگ و میر، درمان شدگان و همین طور نسبت های ابتلاء به جمعیت به تفکیک هر کشور و مقایسه برمبنای نمودار زمانی-مکانی قابل مشاهده می باشد. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اشاره کرد: هم اکنون، حدود ۱۸ هزار و ۹ مدرک از آخرین یافته های علمی درباب ویروس کووید -۱۹ در چارچوب مقاله تمام متن چاپ شده و پیش چاپ در این سامانه در دسترس پژوهشگران و پژوهشگران قرار دارد و البته این اطلاعات بطور روزانه به روز رسانی می شود. از این تعداد پژوهش، کشورهای آمریکا، چین و انگلیس به ترتیب با ۲۸۱۲، ۲۴۰۶ و ۱۲۲۴ مقاله بیشترین مشارکت علمی را در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در این عرصه داشته اند. وی گفتک سایر کشورها همچون ایتالیا (۱۱۷۹ مدرک)، فرانسه (۴۴۷ مدرک)، کانادا (۴۳۹ مدرک)، هند (۴۱۷ مدرک)، آلمان (۴۱۲ مدرک) و استرالیا (۳۳۵ مدرک) به ترتیب در جایگاه های چهارم الی نهم قرار دارند. کشور ایران با ۲۸۳ مقاله جایگاه دهم دنیا را در پژوهش و تحقیق و یافته های جدید درباب ویروس کووید -۱۹ دارد.


منبع:

1399/05/06
15:30:57
5.0 / 5
2197
تگهای خبر: پژوهش , تحقیق , چاپ , علم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۱
بازار مقاله MarketDoc
marketdoc.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازار مقاله محفوظ است

بازار مقاله

فروش مقالات و کتب علمی