گام به گام با تئاتر فجر؛

جشنواره تئاتر فجر از پیوست رادیو تئاتر تا اجراهای روز ششم

جشنواره تئاتر فجر از پیوست رادیو تئاتر تا اجراهای روز ششم به گزارش بازار مقاله با گذشت نیمی از سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در روز سه شنبه (فردا) ششمین روز، فهرست بخش رادیو تئاتر هم به اجراهای جشنواره اضافه می شود.


روز سه شنبه در ششمین روز از سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر اجراهای بخش رادیو تئاتر به بیشتر از ۲۰ اجرای تئاترها در شاخه های گوناگون هنری در بخش های رقابتی و غیررقابتی اضافه می شود.
رادیو تئاتر
در بخش رادیو تئاتر كه در روز سه شنبه اولین اجراهای خویش را در دو بخش مسابقه و میهمان آغاز خواهد نمود دو نمایش اجرا می شود كه هر دو در بخش مسابقه حضور دارند.
نمایش عروس فرات به نویسندگی و كارگردانی پیمان قریب پناه و تهیه كنندگی فرشاد آذرنیا از تهران ساعت ۱۶: ۳۰ به مدت ۵۴ دقیقه و نمایش كادوی تولد به نویسندگی، كارگردانی و تهیه كنندگی بهرام نوری از تهران ساعت ۱۸: ۳۰ به مدت ۲۶ دقیقه در تالار رودكی اجرا دارند.
نمایش های بعلاوه فجر
در بخش نمایش های بعلاوه فجر روز سه شنبه ۸ سالن خصوصی این بخش نمایش هایی اجرا می شود كه از تعداد شش نمایش در بخش رقابتی حضور دارند.
نمایش كابوس كاووس به نویسندگی و كارگردانی مجتبی حسینی قیری از قیروكارزین ساعت ۱۹ به مدت ۶۰ دقیقه در تماشاخانه ایران تماشا و نمایش دختر/پسر به نویسندگی و كارگردانی پارسا محمدزاده از تهران ساعت ۱۹: ۳۰ به مدت ۵۰ دقیقه در تماشاخانه آژمان كه در بخش مسابقه حضور ندارند اجرا می شوند.
همچنین نمایش مثل خاراندن زخم پس از خوب شدن به نویسندگی و كارگردانی فرانك فروتن از تهران در دو نوبت ۱۹ و ۲۱ به مدت ۷۰ دقیقه اولین و تنها اجرای خویش را در عمارت نوفل لوشاتو پشت سر می گذارد. این نمایش در بخش مسابقه بعلاوه فجر شركت كرده است.
نمایش ركوییم برای یك راهبه نوشته آلبر كامو و به كارگردانی روزبه اختری از تهران كه روز دوشنبه اولین اجرای خویش را به صحنه برد بار دیگر ساعت ۲۱ به مدت ۹۰ دقیقه در خانه نمایش مهرگان به صحنه می رود و فردا جای خویش را به نمایش وقتی همه خواب بودیم خواهد داد.
همچنین نمایش در كشور شما به نویسندگی دامون نوروزی و كارگردانی ندا تعمیمی از تهران در بخش مسابقه ساعت ۱۷: ۳۰ به مدت ۶۵ دقیقه در تماشاخانه دیوار چهارم پس از اجرای روز دوشنبه در ششمین روز از سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر آخرین اجرای خویش را انجام می دهد و صحنه را برای نمایش ماندات می دهد كه در بخش غیررقابتی شركت كرده است.
تماشاخانه آژمان كه طی روزهای نخست سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایشی بر صحنه نداشته است از روز سه شنبه با اجرای تنها دو نمایش خوابمردگی و رپرتاژ اندیشه های كال فعالیت خویش را آغاز می كند كه هر دو نمایش در بخش مسابقه بعلاوه فجر حضور دارند.
نمایش خوابمردگی اولین اجرای خویش را ساعت ۱۹: ۳۰ به صحنه می برد كه زمان آن ۶۵ دقیقه پیشبینی شده است در روز چهارشنبه هم بار دیگر بر صحنه حاضر خواهد شد.
علی بیگدلی هم كه طی روزهای گذشته در تماشاخانه شانو نمایش های مختلفی را در بخش های رقابتی و غیررقابتی به صحنه برده است روز سه شنبه نمایش چنگار را از تهران ساعت ۱۷ به مدت ۴۵ دقیقه اجرا خواهد نمود كه این نمایش هم به صورت رقابتی در جشنواره حضور دارد.
نمایش وجود هم به طراحی و كارگردانی بهزاد غلامی بعنوان اولین اجرای خانه نمایش دا در سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از تهران ساعت ۲۱ به مدت ۴۵ دقیقه به صحنه می رود.
نمایش محیطی بیا جلوتر نوشته حسین برفی نژاد و كارگردانی سجاد باقری در عمارت نوفل لوشاتو به صورت غیر رقابتی اجرا می شود.
نمایش های خیابانی و دیگرگونه های اجرایی
در بخش نمایش های خیابانی و دیگرگونه های اجرایی هشت نمایش اجرا می شود كه همانند روزهای گذشته به جز نمایش تنها یك زمین داریم باقی اجراها در بخش رقابتی جشنواره حضور دارند.
در مترو میدان ولیعصر (عج) ایوان انتظار در ساعت های ۱۰: ۳۰ و ۱۱ به ترتیب دو نمایش زنی اینجا نمانده به نویسندگی و كارگردانی افشین خدری از سنندج به مدت ۲۰ دقیقه و نمایش سایلنت به نویسندگی محمد جعفری لفوت و كارگردانی احمد نیك قلب از لاهیجان به مدت ۲۵ دقیقه اجرا می شوند.
نمایش مین به نویسندگی زینب زاولانه و كارگردانی نسا سلیمانی از خمینی شهر كه طی روزهای گذشته در ایوان انتظار و محوطه تئاترشهر اجرا داشته است روز سه شنبه ساعت ۱۷ به مدت ۲۵ دقیقه و نمایش زنی اینجا نمانده ساعت ۱۶: ۳۰ در محوطه خانه هنرمندان ایران اجرا می كنند.
نمایش مم مم شو به نویسندگی محسن اردشیر و كارگردانی مجتبی خلیلی از اصفهان ساعت ۱۶ به مدت ۲۰ دقیقه، نمایش سیرك به نویسندگی و كارگردانی سمیه مهری از تهران ساعت ۱۷ به مدت ۳۵ دقیقه، نمایش سایلنت ساعت ۱۶: ۳۰ به مدت ۲۵ دقیقه و نمایش تنها یك زمین داریم تولید بازار بزرگ ایران در بخش میهمان از تهران كه از روز شنبه اجرای خویش را شروع كرده است ساعت ۱۸: ۳۰ به مدت ۴۰ دقیقه در محوطه تئاتر شهر اجرا می كنند.
نمایش چیدمان اجرا اكسیر از كرج با طراحی علی كاظمی از ۱۲ تا ۱۷ بهمن ماه در ساعت های ۱۶، ۱۶: ۳۰، ۱۷، ۱۷: ۳۰ و ۱۸ در موسسه صبا فرهنگستان هنر اجرا خواهد داشت.
نمایش های صحنه ای
نمایش بیگانه در خانه به نویسندگی و كارگردانی محمد مساوات كه پیش از این قرار بود در تئاتر مستقل تهران تنها دو روز از جشنواره اجرا داشته باشد اما قبل از آغاز جشنواره برای ۶ اجرا به سالن اصلی تئاترشهر منتقل شد و روز شنبه اولین اجرای خویش را به صحنه برد و ششمین روز از جشنواره همچنان در سالن اصلی این مجموعه هنری به اجرای خود ادامه می دهد؛ این نمایش از تهران در بخش مسابقه صحنه ای حضور دارد و ساعت ۱۹ به مدت ۱۳۰ دقیقه اجرا خواهد شد.
در مجموعه تئاترشهر نمایش سكوت سفید نوشته استوپارد و كارگردانی كوروش سلیمانی از تهران در دو نوبت ۱۸: ۳۰ و ۲۰: ۳۰ به مدت ۶۰ دقیقه، نمایش مهندس واشینگ كلوز به نویسندگی و كارگردانی ابوالفضل بلغندر از قم در دو نوبت ۱۷ و ۱۹ به مدت ۴۵ دقیقه و نمایش شهر بد به كارگردانی پلول ژوكتاك از لهستان در دو نوبت ۱۷: ۳۰ و ۱۹: ۳۰ به مدت ۵۰ دقیقه به ترتیب در تالارهای چهارسو، سایه و قشقایی اجرا خواهند شد كه از نمایش های فوق سكوت سفید خارج از مسابقه، مهندی واشینگ كلوز در بخش رقابتی و شهر بد در بخش بین الملل شركت كرده اند.
نمایش سرزمین پدری به نویسندگی و كارگردانی محمد قاسمی از تهران در دومین و آخرین روز اجرای خود سه شنبه ساعت ۱۸ در تماشاخانه سرو به مدت ۶۰ دقیقه در بخش غیررقابتی و نمایش قزل حصار به نویسندگی و كارگردانی امین ابراهیمی از كوهدشت در دو نوبت ۱۷ و ۲۰ به مدت ۱۲۰ دقیقه در بخش رقابتی به صحنه می روند.
تماشاخانه ایرانشهر هم میزبان دو نمایش مده آ به نویسندگی عزیز نعمتی برپایه مده آ اوریپید و كارگردانی شبنم یوسفی از ارومیه در دو نوبت ۱۷ و ۲۰ در تالار ناظرزاده كرمانی به صورت غیررقابتی و نمایش شازده احتجاب به نویسندگی و كارگردانی افشین زمانی در دو نوبت ۱۸ و ۲۰: ۴۵ به مدت ۷۵ دقیقه در تالار سمندریان در بخش رقابتی خواهد بود.
سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از روز پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه فعالیت خویش را شروع كرده است و شامگاه ۲۱ بهمن ماه به كار خود آخر خواهد داد.
فراخوان این دوره از جشنواره تیرماه سالجاری منتشر گردید كه در متن آن آثار را در بخش های صحنه ای، نمایش های خیابانی، دیگرگونه های اجرایی، تئاتر ملل، مسابقه نمایشنامه نویسی، مسابقه و نمایشگاه عكس و پوستر تئاتر، كارگاه ها و نشست های تخصصی و بخش بعلاوه فجر به صورت رقابتی و غیررقابتی به صورت تفكیك شده پذیرفت.
بر همین اساس آثار پذیرفته شده در بخش پوستر و عكس تئاتر در نمایشگاه لحظه قطعی از ۵ تا ۱۵ بهمن ماه سالجاری در خانه هنرمندان ایران برپا و ۵۹ عكس از ۴۹ عكاس و ۶۰ پوستر از ۳۵ طراح به معرض نمایش گذاشته شده است.
بعد از حواشی انصراف ها هم از ۳۰ اثر بخش رقابتی ۲۲ نمایش و از ۲۷ اثر بخش غیررقابتی ۱۵ اجرا در جشنواره حضور دارند.
همچنین از هفت اثر بخش بین الملل شش اثر اجرا خواهند داشت. در این میان دو اثر سردار پرچم دار و #همه همدردیم به بخش های نمایش های خیابانی و دیگرگونه های اجرایی و در بخش رادیو نمایش هم یك اثر با عنوان سردار عشق به ۱۰ نمایش قبلی اضافه شده است كه این سه نمایش جدید به گرامیداشت سردار شهید قاسم سلیمانی و جانباختگان سانحه هوایی (سقوط هواپیمای ایران- اوكراین) اختصاص دارد.1398/11/14
14:29:10
5.0 / 5
4729
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۴
بازار مقاله MarketDoc
marketdoc.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازار مقاله محفوظ است

بازار مقاله

فروش مقالات و کتب علمی