نگاهی گذرا به فعالیت های فرهنگی دانشگاه های علوم پزشكی؛

از افزایش 77 درصدی نشریات دانشجویی تا كوشش برای افتتاح 22 پروژه خوابگاهی

از افزایش 77 درصدی نشریات دانشجویی تا كوشش برای افتتاح 22 پروژه خوابگاهی به گزارش بازار مقاله پرورش و تربیت نیروی انسانی آگاه، مسئولیت پذیر وتوانمند تنها در آزمایشگاه و با آموزش صرف ممكن نمی گردد، بلكه شخصیت دانشجوی در محیط فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شكل می گیرد و تحقق این مهم نیازمند توجه جدی به این حوزه و داشتن سیاست، برنامه و اراده لازم برای این كار است. امروزه دانشگاه ها به همان اندازه كه برای تولید دانش و تربیت افراد متخصص تلاش می كنند، به همان اندازه هم باید برای فهم و شناخت دانشجویان از هنجارها، ارزش ها و باورهایی كه با محیط اجتماعی در ارتباط می باشد، تلاش كنند.


به گزارش بازار مقاله به نقل از ایسنا، از دهه ۶۰ قرن بیستم، دانشگاه ها عهده دار تولید دانش و پژوهش در زمینه های علمی و اجتماعی شدند و وظیفه كاركردهای فرهنگی به وظایف آنها اضافه گردید. در ایران هم از سال ۱۳۶۷ با تشكیل معاونت فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها و شكل گیری ادارات كل امور فرهنگی، كار متمركز سازمان یافته ای بر روی مشاركت دانشجویان در برنامه های فرهنگی آغاز و بخش عمده ای از فعالیت های دانشگاهی به این مهم اختصاص داده شد. با این حال، ضعف دانشگاه ها در نگاه راهبردی و بلندمدت به حوزه فرهنگ و فعالیت های فرهنگی و به ّتبع آن ضعف در بهره برداری صحیح از نیروهای بالقوه دانشجویان به منظور تحقق اهداف فرهنگی در دانشگاه ها به خوبی محسوس است و هنوز جایگاه برنامه های فرهنگی آنگونه باید در سیاست های مسئولان جدی تلقی نمی گردد كه نمونه بی اهمیتی به این بخش در بحث بودجه ریزی و حتی تخصیص اعتبارات مصوب قابل مشاهده می باشد.
با اینكه اقدامات قابل توجهی در حوزه فعالیت های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های حوزه علوم پزشكی صورت گرفت كه در مقایسه به فعالیت های انجام شده در دوره های قبل قابل تأمل است. بگونه ای كه طی پنج سال قبل در حالیكه تعداد كل دانشجویان علوم پزشكی كشور از ۱۷۰ هزار نفر به حدود ۲۰۵ هزار نفر افزایش یافته است، تعداد كل كانون های فرهنگی، مذهبی فعال در دانشگاه های علوم پزشكی كشور كه شامل كانون های قرآن و عترت و كانون های مذهبی هم می شود، از تعداد ۲۸۷ كانون به ۷۳۵ كانون رسیده است كه حاكی از رشد ۱۵۶ درصدی دارد.

رشد ۲۹۳ درصدی جذب دانشجو در كانون های فرهنگی
تعداد دانشجویان فعال در كانون های فرهنگی و مذهبی كشور نسبت به سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۵ هزار ۸۰۰ دانشجو افزایش یافته بگونه ای كه با رشد ۲۹۳ درصدی در جذب دانشجویان در حوزه كانون های فرهنگی و مذهبی مواجه هستیم. به بیان دیگر معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و معاونت های تابعه آن در دانشگاه های علوم پزشكی كشور توانسته نرخ مشاركت دانشجویان در فعالیت های دینی، مذهبی و فرهنگی را از راه فعال سازی كانون های فرهنگی و دانشجویی و تشكیل مجامع تخصصی این كانون های از حدود ۳.۹ درصد كل دانشجویان در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۲.۵ درصد در سال ۱۳۹۸ بالا برند.
كمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن در نظام سلامت همچون كمیسیون های چندگانه است كه در منشور توسعه فرهنگ قرآنی به آن اشاره شده است و ذیل معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت فعالیت می كند. این كمیسیون بعد از حدود سه سال فعالیت كم فروغ در دو سال گذشته بسیار فعال ظاهر شده است.

همینطور در حوزه نشریات دانشجویی هم در سال های گذشته تلاش شد كه آزادی بیان و آزادی اندیشه در حوزه نشر و قلم محترم شمرده شود تا دانشجویان فرهیخته دانشگاه ها با آسوده خاطری بیشتری بتوانند قلم بزنند، باآنكه به قطعیت نمی توان بیان كرد كه اتمسفر فرهنگی دانشگاه های علوم پزشكی از حیث احترام به همه سلایق و اندیشه مطلوب شده است، اما بهبود شرایط دانشجویان اهل قلم و سانسورها و نظارت های قبل از چاپ به نحو قابل ملاحظه ای در سال های گذشته كمتر شده است.

رشد ۷۷ درصدی نشریات دانشجویی
تعداد نشریات دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشكی كشور از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸ حدود ۷۷ درصد رشد داشته است و تعداد دانشجویان فعال در حوزه نشریات هم شاهد رشد ۶۲ درصدی بوده است. البته یكی از شاخصهای قابل اتكا در اثبات رشد كمی و كیفی نشریات دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشكی كشور، توجه به آمار عرضه شده از دبیرخانه جشنواره تیتر ۱۰( جشنواره ملی نشریات دانشجویی دانشگاه های سراسر كشور) است.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره تیتر ۱۰، دانشجویان علوم پزشكی توانستند ۴۸ درصد برگزیدگان نهایی این جشنواره را به خود اختصاص دهند و این در شرایطی است كه تعداد كل دانشجویان علوم پزشكی سراسر كشور به نسبت تعداد كل دانشجویان سراسر كشور تنها پنج درصد هستند.
طی سال های اخیر بزرگترین جشنواره قرآنی دستگاهی كشور با عنوان "جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان دانشگاه های علوم پزشكی كشور" شاهد رشد خیره كننده بود، به نحوی كه تعداد مشاركت دانشجویان، كاركنان و اساتید این وزارتخانه در جشنواره مذكور از ۱۲ هزار و ۵۴۲ نفر در سال ۱۳۹۲ به ۶۳ هزار و ۹۲۰ نفر در سال ۱۳۹۷( آخرین دوره برگزاری این جشنواره) افزایش یافته است كه حاكی از رشد پنج ساله ۴۰۹ درصدی است. به بیان دیگر بیشتر از ۱۰ درصد كل دانشجویان، اساتید و كاركنان وزارت بهداشت جذب فعالیت های قرآنی و مذهبی شدند.
یكی از روش هایی كه معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت جهت جذب حداكثری دانشجویان به فعالیت های فرهنگی، دانشجویی، هنری و ورزشی در پیش گرفته است، تقویت نهادهای دانشجویی مختلف جهت جذب همه دانشجویان با سلایق و دیدگاه های مختلف است. آمار و ارقام رسمی عرضه شده نشان داده است كه در پنج سال قبل تعداد این انجمن ها از ۳۸ انجمن و ۶۱۶ دانشجوی فعال در آنها در سال ۱۳۹۲ به تعداد ۷۰۰ انجمن و تعداد ۱۲ هزار و ۶۰۰ در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است كه حاكی از نرخ رشد مشاركت دانشجویان در انجمن های علمی معادل ۱۹۴۵ درصد دارد. به بیان دیگر نرخ مشاركت دانشجویان علوم پزشكی را در فعالیت های علمی در چارچوب انجمن های علمی را از كمتر از نیم درصد كل دانشجویان علوم پزشكی در سال ۱۳۹۲ به بیشتر از ۶ درصد این دانشجویان در سال ۱۳۹۸ افزایش دهد.

ضمن اینكه تعداد كل شوراهای صنفی در دانشگاه های علوم پزشكی كشور در سال ۱۳۹۲، تنها هشت واحد شورای صنفی بود كه این تعداد در سال ۱۳۹۸ به ۵۴۹ شورای صنفی افزایش یافته است كه در كنار نشان دادن نرخ رشد پنج ساله ۶ هزار و ۷۶۲ درصدی، بر اساس آمار رسمی عرضه شده هیچ دانشگاه علوم پزشكی فاقد شورای صنفی در كشور در سال ۱۳۹۸ وجود ندارد.

برگزاری موفق سالانه جشنواره بین المللی سیمرغ یكی دیگر از اقدامات مؤثر این وزارتخانه جهت ایجاد انگیزه و رقابت در فعالیت های فرهنگی و هنری است. این جشنواره كه در بخش های فیلم، تئاتر، موسیقی، ادبی و هنرهای تجسمی به صورت سالانه برگزار می شود، در سال های گذشته در كنار ایجاد زمینه رقابت كل دانشجویان دانشگاه های سراسر كشور، زمینه مشاركت و رقابت دانشجویان دانشگاه های كشورهای مختلف سراسر جهان را فراهم نموده است. به صورت مثال بنا بر اعلام دبیرخانه این جشنواره در آخرین دوره برگزاری آن شاهد شركت ۱۱۹ اثر از كشور هندوستان، ۸۰ اثر از دانشگاه های ایالات متحده آمریكا، اسپانیا ۷۶ اثر، برزیل ۶۷ و فرانسه ۵۶ اثر دانشجویی بوده است.
در حوزه موضوعات صنفی معیشت دانشجویان در سال های گذشته وضعیت دانشجویان علوم پزشكی بسیار بهتر از قبل شده است. افزایش كیفیت غذای طبخ شده در دانشگاه های علوم پزشكی كشور با سیاست صنعتی سازی در پیش گرفته شده بسیار بهبود یافته و تنوع غذایی عرضه شده در دانشگاه های علوم پزشكی كشور با عرضه طرح چند منوی شدن غذای دانشگاه بهبود یافته است. به صورتی كه متراژ سالن های غذاخوری دانشجویی در سال ۱۳۹۲، ۵۸ هزار و ۵۸۶ متر مربع بود كه این آمار در سال ۱۳۹۸ به ۷۸ هزار ۱۱۱ متر مربع افزایش یافته كه نشانگر رشد ۳۳ درصدی است.

تبدیل آشپزخانه های سنتی به صنعتی
در حوزه صنعتی سازی پخت غذا در دانشگاه های علوم پزشكی كشور، در سال ۱۳۹۲ همه آشپزخانه های دانشجویی پخت غذای سنتی داشتند این در شرایطی است كه در سال ۱۳۹۸ بیشتر از ۲۲ درصد آشپزخانه های دانشجویی به صورت كامل پخت صنعتی دارند و بیشتر از ۳۳ درصد آشپزخانه ها پخت تلفیقی صنعتی، سنتی را اجرا می كنند و البته ۴۴ درصد آشپزخانه های دانشجویی هنوز پخت سنتی دارند كه به نظر می آید در این زمینه دانشگاه های علوم پزشكی كشور باید تلاش بیشتری جهت صنعتی سازی طبخ غذا به علت مزایای زیاد آن دنبال كنند.

۲۲ پروژه خوابگاهی دانشگاه های علوم پزشكی
ساخت خوابگاه های دانشجویی و افزایش كیفیت ساخت این خوابگاه ها همچون اقدامات مهم معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در پنج سال قبل بوده است. تدوین سند خوابگاه استاندارد همچون اقدامات این معاونت جهت ساخت خوابگاه های استاندارد است. تعداد خوابگاه های استانداردی كه بر اساس این سند كلنگ زنی شده است بالغ بر ۲۲ پروژه خوابگاهی است كه دو پروژه آن افتتاح شده و معادل چهار پروژه آن در شرف بهره برداری است.1398/03/08
10:16:37
5.0 / 5
4271
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۴
بازار مقاله MarketDoc
marketdoc.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازار مقاله محفوظ است

بازار مقاله

فروش مقالات و کتب علمی