گزارش ثبت سرطان جمعیت ایران ؛

میزان سرطان در ایران پایین تر از متوسط دنیا

میزان سرطان در ایران پایین تر از متوسط دنیا بازار مقاله: نتایج گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران نشان داده است نرخ بروز سرطان در ایران در هر سال، ۱۵۸ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر است و این نرخ در مقایسه با متوسط دنیا بسیار پایین تر است.


به گزارش بازار مقاله به نقل از مهر، دكتر رضا ملك زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با بیان این خبر اظهار داشت: «ثبت سرطان» لزوم اولیه نظام عرضه آمار سرطان در دنیا و همچون زیر ساختهای مورد نیاز برای استقرار برنامه كنترل سرطان است كه نقش مهمی در طراحی و پایش برنامه های كنترلی سرطان همچون ارزیابی برنامه های غربالگری سرطان، پیگیری بیماران مبتلا به سرطان و ارزیابی شاخص های پیش آگهی و اختصاص منابع مالی و انسانی دارد. وی مرجع جهانی «ثبت سرطان در پنج قاره جهان» را معتبرترین منبع جهانی در زمینه «ثبت سرطان در كشورهای مختلف دنیا» توصیف كرد و اظهار داشت: هرچند حدود ۷۰ درصد كل موارد سرطان در جهان، در كشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد، بیشتر سیستم های ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت، در كشورهای توسعه یافته قرار دارند و تعداد كمی از آنها در كشورهای در حال توسعه هستند. معاون تحقیقات وزیر بهداشت اضافه كرد: از سویی دیگر، متاسفانه اغلب سیستم های ثبت سرطان موجود در كشورهای درحال توسعه، با كیفیت بسیار پایینی اطلاعات لازم را جهت بررسی موارد سرطان جمع آوری می كنند. ملك زاده خاطرنشان كرد: در این شرایط «گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران» با تلاش همسوی معاونت های «تحقیقات و فناوری»، «درمان» و « بهداشت» وزارت بهداشت، و با همكاری دانشگاه های علوم پزشكی كشور بعنوان مجری برنامه ثبت سرطان، اجرا، تهیه و به علت دقت و كیفیت بالا در مرجع «ثبت سرطان در پنج قاره جهان» تایید و پذیرش شد. وی اضافه كرد: ثبت سرطان در ایران تا پیش از این، همچون سایر كشورهای در حال توسعه، همواره با محدودیت ها، دشواری ها و نقایص فراوانی مواجه بود ؛ بنابراین تهیه این گزارش را می توان گامی بسیار مهم توصیف كرد. بروز ۱۵۸ مورد سرطان در هر ۱۰۰ هزار نفر در ایران معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به تشریح نتایج گزارش «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران» پرداخت و اظهار داشت: این گزارش با پوشش ۹۸ درصدی جمعیت، آمار دقیق بروز سرطان در ۳۰ استان كشور را برآورد و اعلام نموده است كه بر مبنای نتایج آن، در طول سال ۹۳ (زمان اجرای برنامه ثبت سرطان در استانهای مختلف ایران) ۱۱۲ هزار مورد «بروز سرطان» ثبت شده است. وی اضافه كرد: این نتایج نشان داده است متوسط نرخ بروز سرطان در ایران در هر سال، ۱۵۸ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر (با در نظر گرفتن سرطان پوست) و ۱۴۳ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر (بدون درنظر گرفتن سرطان های پوست) است. بروز سالانه سرطان در ایران، پایین تر از متوسط دنیا ملك زاده، ثبت این میزان بروز سرطان در ایران در حالی است كه متوسط بروز سالانه سرطان ها (بدون در نظر گرفتن سرطان پوست) در دنیا بر مبنای گزارش مرجع جهانی «ثبت سرطان در پنج قاره جهان»، ۱۸۲ در هر ۱۰۰ هزار نفر و حاكی از نرخ بسیار پایین تر بروز سرطان در ایران در مقایسه با متوسط دنیاست. نرخ پایین تر بروز سرطان در ایران در مقایسه با كشورهای اروپایی وی اضافه كرد: مرجع جهانی «ثبت سرطان در پنج قاره جهان»، همچنین، متوسط نرخ بروز سرطان در كشورهای اروپایی را ۲۶۷ در هر ۱۰۰ هزار، در بعضی كشورهای اروپایی همچون انگلستان ۲۷۲ در هر ۱۰۰ هزار و هم در آمریكا ۳۱۸ در هر ۱۰۰ هزار نفر گزارش كرده است كه نشان داده است میزان بروز سرطان در ایران در مقایسه با متوسط اروپا و برخی كشورهای پیشرفته اروپایی هم بسیار پایین تر است. مقایسه بروز سرطان در ایران با برخی كشورهای در حال توسعه و آسیایی استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشكی تهران اظهار داشت: اما مقایسه وضعیت ایران با برخی كشورهای در حال توسعه در همین زمینه هم حاكی می باشد در حالیكه نرخ بروز سالانه سرطان در ایران، ۱۴۳ در هر ۱۰۰ هزار نفر (بدون در نظر گرفتن سرطان پوست) است، متوسط این نرخ در كشورهای در حال توسعه، ۱۴۸ در هر ۱۰۰ هزار نفر گزارش شده است. ملك زاده خاطرنشان كرد: همینطور نگاهی به وضعیت برخی كشورهای آسیایی نشان داده است كه نرخ بروز سالانه سرطان در چین ۱۷۴ در ۱۰۰ هزار نفر و در تركیه ۲۰۵ در ۱۰۰ هزار نفر است. سونامی سرطان در ایران بر مبنای آمار معتبر جهانی واقعیت ندارد معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، تصریح كرد: همه این آمارها بخوبی نشان می دهند كه « سونامی سرطان» به هیچ وجه در ایران رخ نداده و با اطمینان می توان گفت نرخ بروز سرطان در ایران حتی در مقایسه با كشورهای پیشرفته اروپایی كه وضعیت بسیار بهتری در ثبت سرطان و در نتیجه پیشگیری و درمان زودهنگام دارند، هنوز پایین تر است. سرطان های گوارش در راس سرطان های شایع در ایران «گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران» همینطور به شایعترین سرطان ها در كشور اشاره دارد. دكتر ملك زاده در این باره به خبرگزاری ها اظهار داشت: بر مبنای نتایج «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران»، پنج سرطان، جزو شایع ترین سرطانها در كشور به شمار می روند: « سرطان دستگاه گوارش » (معده، روده بزرگ، مری و لوزالمعده) شایعترین سرطانها در ۳۰ استان ایران هستند كه سهم ۲۷ درصدی از كل سرطان های شایع را به خود اختصاص داده اند. بعد از آن سرطان پستان (كه عموما دربین زنان بروز می یابد) با اختصاص ۱۲ درصد كل سرطانهای شایع در ایران، دومین سرطان شایع است. سرطان ریه و حنجره هم با سهم ۷.۵ درصدی و سرطان كلیه، مجاری ادراری و مثانه هم با سهم ۷ درصدی از كل سرطانهای شایع، در رتبه بعدی قرار دارند. سرطان معده؛ شایعترین سرطان ها در مردان ایرانی به قول معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، بر مبنای نتایج «گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران»، بروز سالانه سرطان معده با ۲۱.۵ مورد در ۱۰۰ هزار نفر، سرطان پوست با ۲۰.۵ در ۱۰۰ هزار در سال، سرطان پروستات با ۱۸.۵ مورد در ۱۰۰ هزار، روده بزرگ، با ۱۶.۵ مورد در ۱۰۰ هزار و سرطان مثانه با ۱۴.۳ در ۱۰۰ هزار شایعترین سرطانها در بین مردان ایرانی هستند. سرطان پستان؛ شایعترین سرطان در زنان ایرانی وی اعلام نمود: گزارش «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران » همینطور شایعترین سرطان بروز یافته در زنان ایرانی در هر سال را شامل سرطان پستان با ۳۴.۵ مورد در ۱۰۰ هزار نفر، سرطان روده با ۱۲ مورد در ۱۰۰ هزار نفر، سرطان پوست با ۱۱.۵ مورد در ۱۰۰ هزار نفر، سرطان معده با ۱۰ مورد در ۱۰۰ هزار نفر و سرطان تیروئید را با ۷ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر گزارش كرده است. ملك زاده اضافه كرد: بر پایه نتایج گزارش عرضه شده به مرجع جهانی «سرطان در پنج قاره جهان» از «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در ایران»، بیشترین سرطان بروز یافته زیر سن ۵۰ سال در میان زنان، سرطان پستان و سپس روده بزرگ است و باقی سرطان های شایع در بین زنان، عموما در سنین بالای ۶۰ سال بروز می كنند. وی تصریح كرد: میزان بالاتر بروز سرطان پستان در زنان ایرانی نسبت به سایر سرطان های شایع در این جنس، سیاستگذاری ها برای پیشگیری، تشخیص و درمان زودهنگام این نوع سرطان را ضروری ساخته است كه خوشبختانه می توان گفت نظام سلامت ایران در حال اجرای این سیاست و كوشش برای افزایش آگاهی های پیشگیرانه از این بیماری است. مرگ ۵۴ هزار ایرانی بر اثر سرطان در سال ۲۰۱۶ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به گزارش «مطالعه جهانی بار سرطان در ۱۹۵ كشور جهان» كه توسط انستیتوی سنجش و ارزیابی سلامت دانشگاه واشینگتن انجام شده، اشاره نمود و اظهار داشت: نتایج این گزارش حاكیست كه در سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۴ هزار ایرانی بر اثر سرطان فوت كرده اند كه این میزان مرگ، ۱۴.۹ درصد از كل مرگها (۳۶۰ هزار مرگ) در این سال را شامل شده است. به قول وی، نتایج منتشره در این گزارش نشان داده بود كه تعداد مرگ های ناشی از كل سرطان ها در هر دو جنس در ایران از سال ۱۹۹۰ كه معادل ۲۲ هزار مورد بوده، به ۵۴ هزار در ۲۰۱۶ رسیده و بیش از دو برابر شده است. مرگبارترین سرطان ها در ایران در سال ۲۰۱۶ ملك زاده خاطرنشان كرد: مرگبارترین سرطان ها در ایران طی سال ۲۰۱۶ شامل سرطان های معده، ریه، لوسمی، مری، روده بزرگ، مغز و سیستم عصبی، پستان، پروستات، كبد و لوزالمعده بوده اند. وی اظهار داشت: نكته مهمی كه همینطور در مطالعه جهانی ۲۰۱۵ «بار سرطان در ۱۹۵ كشور جهان» اشاره شده و واقعیت بهتری از میزان مرگ و میر ناشی از سرطان در ایران را بازگو می كند، نرخ استاندارد شده سنی مرگ و میر ناشی از سرطان در ایران است كه از ۱۰۴ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال ۱۹۹۰ به ۹۷ مرگ در هر ۱۰۰ هزار نفر در ۲۰۱۵ كاهش یافته است. استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشكی تهران خاطرنشان كرد: علاوه بر توجه به كاهش نرخ استاندارد شده سنی مرگ و میر ناشی از سرطان در ایران، مبحث مهم قابل توجه دیگر كه در محاسبه دقیق این مرگ و میرها، نباید از نظر دور داشت آن است كه اجرای برنامه جامع ثبت سرطان در ایران، افزایش دقت در ثبت این بیماری را به دنبال داشته است. وی اظهار داشت: از سویی دیگر تشخیص های دقیق تر به واسطه توسعه خدمات صدمه شناسی، باعث انتشار گزارش هایی درباره افزایش تعداد آمار بروز سرطان طی سالهای گذشته در كشور شده است. همینطور رشد و پیر شدن جمعیت در ایران در افزایش آمارها در این گزارش ها اثرگذار بوده است چون كه اغلب سرطانها در سنین پیری بروز می كنند. بنابراین، چنین رشدی در مرگ های ناشی از سرطان، به دلایل گفته شده ابدا نمی تواند مبنای نگرانی از رشد سرطان در كشور یا «سونامی سرطان» باشد. انتشار گزارش «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران» در آینده دكتر غلامرضا روشندل، مجری برنامه ثبت سرطان در ایران هم با اشاره به اهمیت اولین گزارش «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران» نتایج آن را برای سیاستهای پیشگیری و مقابله با سرطان بسیار اثرگذار توصیف كرد و اظهار داشت: این گزارش در آینده، در مرجع جهانی «سرطان در پنج قاره جهان» منتشر خواهد شد. وی اضافه كرد: بر مبنای این گزارش، پیش از پذیرش اولین گزارش «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت درایران» در مرجع جهانی «ثبت سرطان در پنج قاره جهان»، تنها گزارش ثبت شده از ایران، مربوط به برنامه های ثبت سرطان در بعضی از استانها همچون «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت استان گلستان» بود كه بعنوان مقدمه اجرای مطالعه كوهورت گلستان، با تلاش دكتر سمنانی و دكتر روشندل و به سرپرستی دكتر رضا ملك زاده تهیه و در مرجع جهانی یاد شده مورد استناد قرارگرفته بود. ویژگی های مهم گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران روشندل اضافه كرد: اكنون با عرضه اولین گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران، گام موثری در زمینه پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان در كشور برداشته شده است و می توان امیدوار بود كه اغلب سرطان ها را با تشخیص زودهنگام، درمان كرده و از مرگ و میر ناشی از سرطانها كاست. مجری برنامه ثبت سرطان در ایران، با اشاره به نكات دیگری درباره اولین گزارش ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران كه مورد پذیرش مرجع معتبر جهانی قرار گرفته، اظهار داشت: تحقیقات نشان داده است كه اغلب كشورهای در حال توسعه برای اجرای برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت، از سیستم های ثبت مبتنی بر اطلاعات آزمایشگاهی (پاتولوژی) استفاده می نمایند. وی اضافه كرد: این امر، به كم شماری موارد سرطان منجر می شود، این در شرایطی است كه سیستم ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت كارآمد، علاوه بر جمع آوری اطلاعات آزمایشگاهی به جمع آوری اطلاعات بالینی بیماران و اطلاعات مرگ بیماران هم می پردازد. در گزارش اخیر ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران، این دستورالعمل مهم، رعایت شده است. به قول روشندل نكته با اهمیت دیگر در گزارش «ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران»، پوشش بالای جمعیتی برای بررسی و ثبت موارد بوده است كه این مورد نیز، در دقت ثبت آمار سرطان بسیار مهم تلقی می گردد. وی تصریح كرد: به صورتی كه در كشورهای توسعه یافته جمعیت تحت پوشش بالاتر از كشورهای در حال توسعه است؛ برای مثال میزان پوشش جمعیتی در ایالات متحده ۹۹ درصد، استرالیا و نیوزلند ۸۶ درصد و اتحادیه اروپا ۵۷ درصد است؛ درحالیكه میزان پوشش در كشورهای آمریكای جنوبی و مركزی تنها ۲۱ درصد و در كشورهای آفریقایی و كشورهای آسیایی به ترتیب ۱۱ درصد و ۸ درصد است.

1397/01/29
22:51:10
5.0 / 5
5074
تگهای خبر: استاد , پزشكی , تحقیق , دانشگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱
بازار مقاله MarketDoc
marketdoc.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازار مقاله محفوظ است

بازار مقاله

فروش مقالات و کتب علمی